סכסוכי שכנים

החיים בבית משותף יוצרים לעיתים קרובות מתחים וחיכוכים בין הדיירים, הן בנוגע לשימוש ברכוש המשותף והן בנוגע לשימוש בחלק הפרטי ו/או החלק המוצמד לדירה זו או אחרת.

רבים מהסכסוכים בין הדיירים נוגעים להשתלטות והסגת גבול ברכוש המשותף, ניסיון השתלטות על זכויות בניה בבנין, סכסוכים הנוגעים למטרדים של רעש, לכלוך, חיות מחמד, הסתרת אור השמש, פגיעה בפרטיות וכן תלונות על עבירות מכוח חוק התכנון והבניה.

הסמכות לבירור סכסוכי שכנים – המפקח על המקרקעין  

חוק המקרקעין מסדיר מנגנון יעיל לפתרון סכסוכים בין שכנים, וקובע כי הכרעה בסכסוכים שעניינם ברכוש המשותף ינוהלו ויוכרעו על ידי המפקח על המקרקעין, אשר לו סמכות הזהה לסמכות של בית משפט שלום.

בעל דירה בבנין יכול להגיש למפקח על המקרקעין תביעה כנגד בעל דירה אחרת בבנין בנושאים הבאים (כמובן שזוהי לא רשימה סגורה):

 1. סכסוך בין בעלי דירות בקשר עם זכויותיהם וחובותיהם לפי תקנון הבית המשותף.
 2. אי תשלום דמי ועד בית.
 3. הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף.
 4. התקנת דוד שמש.
 5. סכסוך בנוגע למתקני גז וחשמל.
 6. סכסוך הנוגע להתקנת מעלית והפעלתה כמעלית שבת. 
 7. דיירים סרבנים בפרויקט התחדשות עירונית.
 8. התקנות צלחות לווין ואנטנות סלולריות.
 9. התאמת הגישה לבנין לאדם עם מוגבלויות.
 10. החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית.
 11. תיקון צו בית משותף של הבנין.

 

הגשת התביעה למפקח על המקרקעין

ראשית, נציין כי טרם הגשת תביעה למפקח על המקרקעין יש לפנות קודם לבעל הדירה ולנסות לפתור עימו את הביעה בדין ודברים.

ככל ובעל הדירה ממשיך בסירובו, יש לפנות לעורך דין על מנת להמציא לאותו בעל דירה סרבן מכתב התראה טרם נקיטה בהליכים משפטיים בפני המפקחת על המקרקעין, במסגרתו ליתן לבעל הדירה הסרבן תקופה סבירה (בדרך כלל עד 14 ימים) לפעול כפי הנדרש.

במידה ובעל הדירה הסרבן לא פועל כנדרש בתוך התקופה הנקובה במכתב ההתראה, יש לפנות ולהגיש למפקחת על המקרקעין כתב תביעה לצורך קבלת הסעדים הנדרשים.

חשוב כמובן לתמוך את כתב התביעה במסמכים בכתב ותמונות אשר יוכיחו את טענותיכם, על מנת שלא לבסס את כתב התביעה על "מילה כנגד מילה", דבר שיפגע כמובן באפשרותכם לזכות בתביעה.

לאחר הגשת כתב התביעה, יגיש הדייר הסרבן כתב הגנתו ולאחר מכן יתקיים דיון בפני המפקח על המקרקעין בו בעל הדירה התובע יתייצב ביחד עם עורך דינו.

 

משרדנו הינו בעל ניסיון עשיר בייצוג לקוחות במסגרת סכסוכי שכנים. משרדנו מייצג ועדי בתים ובעלי דירות רבים בתביעות המוגשות בפנים המפקחים על רישום המקרקעין בכל רחבי הארץ.

השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם!