מעוניין לרכוש דירה? כך תוכל לחסוך בתשלום מס רכישה

הגישה הרווחת אצל ציבור רוכשי הדירות היא כי לא ניתן לקבל פטור/הפחתה בתשלום מס רכישה, מלבד במקרה של "דירה יחידה". גישה זאת איננה נכונה, כאשר לרוכש דירה בישראל קיימות מגוון אפשרויות לקבלת פטור או הפחתה ניכרת בתשלום מס הרכישה שיחול עליו בעת רכישת דירתו.
בטרם נתייחס לאפשרויות קבלת הפטורים והפחתות תשלום מס הרכישה, נסביר מהו בעצם תשלום מס הרכישה?
מס רכישה הינו מס החל על רוכש דירה בישראל, ומחושב בהתאם למדרגות אחוזים מתוך שווי הדירה הנרכשת.
נכון לשנת 2020, מדרגות מס הרכישה החלות על רכישת דירת מגורים הינם כדלקמן:

מס רכישה בדירת מגורים יחידה:

עד סכום 1,744,505 ש"ח – 0%

מסכום 1,744,505 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח – 3.5%

מסכום 2,069,205 ועד 5,338,290 ש"ח – 5%

מסכום 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%

מסכום 17,794,305 ש"ח ומעלה – 10% 

 מס רכישה בדירת מגורים נוספת:

עד סכום של 5,340,425 ש"ח – 8%

מעל סכום של 5,340,425 ש"ח – 10%

לצורך הדוגמא, ההבדל בין רכישת דירה יחידה לרכישת דירה נוספת בשווי של 2,000,000 ש"ח:

סה"כ מס רכישה לדירה יחידה – 8,942 ש"ח

סה"כ מס רכישה לדירה נוספת – 160,000 ש"ח

הבדל של למעלה מ- 150,000 ש"ח!

אז איך בכל זאת תשלמו פחות מס רכישה? להלן מספר אפשרויות –

 1. מכירת דירה נוספת בתוך 18 חודשים
  חוק מיסוי מקרקעין מאפשר לכם להנות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה אף אם יש ברשותכם דירה נוספת, זאת בתנאי שתמכרו את דירתכם הנוספת בתוך 18 חודשים ממועד רכישת דירתכם החדשה. במקרה של רכישת דירה חדשה מקבלן עומדת התקופה על 12 חודשים ממועד כניסתכם לדירה החדשה.
 2. הטבות לעולה חדש, נכה, עיוור ומשפחות שכולות
  עולה חדש, נכה, עיוור ומשפחות שכולות זכאים, בתנאים מסויימים, לקבל הטבת מס רכישה בשיעור מופחת של חצי אחוז בלבד. יש לציין כי לעניין נכה הטבה זו הינה עד לתקרה של 1,463,035 ש"ח וניתנת לניצול פעם אחת בלבד.
 3. העברה ללא תמורה לבן זוג והעברה אגב גירושין
  העברת מחצית הזכויות בדירה לבן זוג המתגורר עימו באותה דירה, וכן העברת זכויות בדירה במסגרת הסכם גירושין, פטורה ממס רכישה.
 4. העברה ללא תמורה לקרוב
  בעת העברה לא תמורה לקרוב, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, יעמוד מס הרכישה על שליש (1/3) מסכום מס רכישה רגיל.
 5. הסכם ממון
  בעזרת חתימה על הסכם ממון והפרדה רכושית מלאה מתבטלת חזקת התא המשפחתי, כך שבמידה ולאחד מבני הזוג קיימת דירה נוספת הדבר לא ישפיע על רכישת דירה יחידה על ידי בן הזוג שני.
 6. הסכם חלוקת עזבון
  חתימת יורשים על הסכם חלוקת עזבון במסגרתו מועברות זכויות בדירה בין יורשים מתוך נכסי העזבון, יכול ותהיה פטורה ממס רכישה.
 7. פיצול תמורות
  יש מקרים בהם ניתן לפצל משווי הדירה בהסכם הרכישה מיטלטלין מחוברי קבע, וכך יחושב מס הרכישה משווי דירה מופחת.

 

לסיכום, אם אתם עומדים בפני רכישת דירה, חשוב לבדוק את האפשרויות העומדות בפניכם לא לשלם מס רכישה או לחליפין לשלם מס רכישה מופחת.

משרדנו מתמחה בליווי עסקאות מקרקעין והליכי מיסוי מקרקעין בכל רחבי הארץ.

לייעוץ מקצועי וקביעת פגישה ניתן לפנות למשרדנו: 

עו"ד ליאור פפיש – 052-7047573 ;  עו"ד ליה קרל – 054-2036864