ייצוג משפטי לוועדי בתים

הבית המשותף

בית משותף מוגדר בחוק המקרקעין כבית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים. 

לכל דירה בבית משותף יש בעלות נפרדת, ושאר חלקי הבנין, חוץ המחלקים הרשומים כדירות וההצמדות להן, נחשבים לרכוש משותף ונמצאים בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבנין, למשל: גג הבית, קירות חיצוניים, חדרי מדרגות, מעליות, מקלט, מתקני הסקה ומים וכן כל מתקן אחר המיועד לשמש את כל דיירי הבנין.

הזכויות והחובות של הדיירים בבנין בקשר לאחזקה וניהול הרכוש המשותף, נקבעות בהוראות חוק המקרקעין, תקנון הבית המשותף של הבנין, והחלטות שמתקבלות במסגרת אסיפות כלליות של הבנין.

ועד בית

ועד הבית משמש כנציגם של בעלי הדירות בבנין, והוא אחראי לניהולו התקין ואחזקתו של הרכוש המשותף. ועד הבית נבחר על ידי בעלי הדירות בבנין במסגרת אסיפה כללית. תקופת כהונת ועד הבית הינה עד לבחירת ועד בית חדש.

תפקידיו של ועד הבית כוללים:

  • פתיחת חשבון בנק על שם ועד הבית.
  • גביית תשלומי ועד הבית מבעלי הדירות.
  • התקשרות עם נותני שירותים לצורך ניהול ותחזוקת הרכוש המשותף.
  • ניהול ספר הכנסות והוצאות של הבנין.
  • ייצוג כל בעלי הדירות במסגרת הליכים משפטיים כנגד דייר בבנין בנושאים הקשורים לרכוש המשותף.

 

תשלומי ועד הבית

אחד הנושאים המרכזיים עליהם אחראי ועד הבית, הינו גביית תשלומי ועד בית מבעלי הדירות בבנין לצורך כיסוי ההוצאות הנדרשות לניהולו ואחזקתו התקינה של הרכוש המשותף.

בהתאם לחוק המקרקעין, כל בעל דירה חייב בתשלום ועד בית בהתאם ליחס שטח רצפת דירתו לשטח כלל הרצפות של הדירות בבניו. חשוב לציין כי זהו הכלל, כאשר בעלי הדירות רשאים לשנות דרך חישוב תשלום זה במסגרת תקנון הבית המשותף או החלטה באסיפה כללית, ובלבד שניתנה הסכמת כלל בעלי הדירות לכך.

הסירוב לשלם תשלומי ועד בית הינו אסור על פי חוק. במקרה בו בעל דירה מסרב לשלם את תשלומי ועד הבית, יכול ועד הבית להגיש כנגדו תביעה למפקח על הבתים המשותפים.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג וליווי משפטי לועדי בתים משותפים וחברות ניהול, תוך שאנו מלווים את ועד הבית בכל ההליך, החל מבחירתו במסגרת האסיפה הכללית ופתיחת חשבון בנק ייעודי לתשלומי ועד הבית, וכלה בייצוג משפטי וניהול מו"מ אל מול נותני שירותים וכן ייצוג משפטי בתביעות כנגד דיירים סרבנים אצל המפקח על המקרקעין.

השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם!