בתים משותפים

בתים רבים בישראל מתנהלים כבית משותף לכל דבר ועניין אך עניין רישום הבית כבית משותף לא הוסדר בהם מסיבות כאלה ואחרות. לעיתים, ניתן לראות כי חברה בע"מ רשומה כבעלים אשר לפני כמה עשרות שנים התחייבה לרשום את הבניין כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין אך המצב נותר על כנו. 

היעדר הסדרה ורישום של בית כבית משותף עלול לפגוע בשווי הדירה, עלול להערים קשיים על מי שברצונו למכור את דירתו בבית הלא מוסדר ואף להערים קשיים בנטילת משכנתא לצורך רכישת נכס באותו הבית.

לרישום בית משותף יתרונות רבים וביניהם הסדרת זכויות הפרט בדירה ספציפית בבית המשותף, הסדרת היחסים בין כלל בעלי הנכסים בבית המשותף (השכנים) וברכוש המשותף שמשפיע הרבה פעמים גם על הוצאות לאחזקת הרכוש המשותף אשר חלות על כל בעל נכס בבית, העלאת שווי הנכס ומתן ודאות וביטחון בביצוע עסקאות מכר ורכישת נכסים. 

ככל שהבית רשום במרשם הבתים המשותפים אך התגלו טעויות ברישום יש לפעול בהקדם לתיקון הטעויות, ובמקרים בהם התווספה בניה והתבצעו שינויים יש לערוך בסמוך לביצוע השינויים תיקון של צו הרישום.

למשרדנו ניסיון עשיר ברישום בתים משותפים וביצוע תיקוני צו הבית המשותף. 

השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם!