הסכם שכירות אונליין

מלאו ושלחו את השאלון שלפניכם, לאחר השליחה תועברו לדף תשלום על סך 390₪ בתוספת מע"מ וההסכם יישלח אליכם תוך יום עבודה אחד. ייתכן שיהיו לנו שאלות וניצור עמכם קשר.

פרטי בעלי הנכס:
פרטי השוכרים:
פרטי הנכס:
פרטי השכירות:
הערה: ככל שבחרת לתת אופציה לשוכר, אנו ממליצים לקבוע מנגנון ובו בכל תקופת שכירות חדשה דמי השכירות יעלו בכ-3%.
הערה: החוק קובע כי תניה בחוזה שכירות, המאפשרת למשכיר לבטל את החוזה שלא בעקבות הפרה שלו- מבוטלת, אלא אם קיימת גם לשוכר זכות ביטול – לכן, אם ברצונכם לשמור על אפשרות לבטל את החוזה לפני מועד פקיעתו עליכם לתת הודעה מראש 90 יום, ומנגד לשוכר שמורה זכות הביטול בהודעה מראש של 60 יום.
הגנת המשכיר: חשוב להבין!
להבטחת מילוי כל התחייבויות השוכר על פי החוזה במועדן יש לקבל בטוחות אשר יגנו על המשכיר מפני הפרת ההסכם.
אנו מציעים לכם 4 בטוחות שמתוכן מומלץ לבחור שילוב של 2 בטוחות:
1. ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של 3 חודשי שכירות (מומלץ ביותר)
2. פקדון כספי בגובה של 3 חודשי שכירות
3. כתב ערבות צד ג'
4. שטר חוב

הסברים על כל אחת מהבטוחות (השאלון ממשיך מייד אחרי ההסבר):

1. ערבות בנקאית אוטונומית: ערבות הניתנת על ידי הבנק של השוכר, במסגרתה הבנק הוא האחראי לשלם את הסכום הנקוב בערבות שיכול להיות עד גובה 3 חודשי שכירות מייד עם קבלת הדרישה מהמשכיר. יתרון של הערבות הבנקאית האוטונומית בכך שהמשכיר לא נדרש להוכיח שנגרם לו נזק בפועל מהפרת ההסכם אלא בידי המשכיר כלי המאפשר לו לקבל את הסכום הנקוב בערבות מייד לאחר שליחת הדרישה לבנק.

2. פקדון כספי: מדובר בכסף מזומן שהשוכר מפקיד בידי המשכיר שגובהוו עד 3 חודשי שכירות. הכסף מופקד לצורך הבטחת מילוי התחייבויותיו של השוכר על פי הסכם השכירות בין הצדדים.

3. כתב ערבות צד ג': זוהי התחייבות של צד שלישי שלא חלק מההסכם להבטחת כל התחייבויות השוכר. כוחה של ערבות צד ג' בטיב הערבים ועל מנת שיהיה מדובר בערבות אפקטיבית כדאי שהערבים יהיו בעלי יכולת כספית מוכחת. ניתן לקבוע כי הערבות אינה מוגבלת בסכום. החיסרון העיקרי של ערבות צד ג' בכך שהיא מצריכה נקיטת הליכים משפטיים נגד הערבים ואין מדובר בתשלום מידי להבדיל מערבות בנקאית או פיקדון כספי.

4. שטר חוב: מדובר בהתחייבות כתובה של השוכר, לשלם סכום כסף מוגדר מראש (עד 6 חודשי שכירות) למשכיר, במידה והפר באופן מהותי את תנאי הסכם השכירות. מדובר בבטוחה עם סיכון בינוני למשכיר. יתרונו של שטר חוב הוא בכך שניתן להגיש אותו ישירות להוצאה לפועל ואין להעמדתו עלויות נלוות מבחינת השוכר, להבדיל מערבות בנקאית או פיקדון כספי.

המלצת משרדנו לשלב בין ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של 3 חודשי שכירות יחד עם כתב ערבות צד ג' של 2 ערבים!
בבקשה לבחור את הבטוחות שברצונך לדרוש מהשוכר:
ווידוא פרטים ליצירת קשר: